Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:32 Torsdag 2018-05-17 kl. 09:30

Torsdag 2018-05-17 kl. 09:30

Föredragningslista

Civilutskottet 2017/18:32


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:32
Datum och tid: 2018-05-17 09:30
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. En ny lag om företagshemligheter (CU24)
Justering
Prop. 2017/18:200.
Föredragande: RH

3. En ny lag om ekonomiska föreningar (CU25)
Justering
Prop. 2017/18:185 och motion.
Föredragande: RH

4. Modernare regler om assisterad befruktning och föräldraskap (CU5y)
Justering
Prop. 2017/18:155
Föredragande: MK

5. Modernare adoptionsregler (CU14)
Beredning
Prop. 2017/18:121 och motioner.
Föredragande: MK

6. Riksrevisionens rapport om tillsynen av ställföreträdare och överförmyndare (CU35)
Beredning
Skr. 2017/18:128
Föredragande: MK
Anm. Ingen motion har väckts med anledning av skrivelsen.

7. Fler bygglovsbefriade åtgärder (CU32)
Beredning
Prop. 2017/18:197 och motion.
Föredragande: SV

8. Skriftlighetskrav vid telefonförsäljning (CU36)
Beredning
Prop. 2017/18:129 och motioner.
Föredragande: Sjö

9. Riksrevisionens rapport om avskaffandet av revisionplikten för mindre aktiebolag (CU37)
Beredning
Skr. 2017/18:201
Föredragande: EÖ
Anm. Ingen motion har väckts med anledning av skrivelsen.

10. EU-frågor

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Tisdagen den 22 maj 2018 kl. 11.00

Bilagor