Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:33 Tisdag 2018-05-22 kl. 11:00

Tisdag 2018-05-22 kl. 11:00

Föredragningslista

Civilutskottet 2017/18:33


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:33
Datum och tid: 2018-05-22 11:00
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Information från Finansdepartementet
Statsrådet Per Bolund m.f.l. Finansdepartementet
1) Direktiv om grupptalan för att skydda konsumentenas kollektiva intressen
KOM(2018) 184
2) Direktiv om revidering av fyra konsumenträttsdirektiv
KOM(2018) 185

3. EU-frågor

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 24 maj 2018 kl. 9.30

Bilagor