Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:36 Tisdag 2018-06-05 kl. 11:00

Tisdag 2018-06-05 kl. 11:00

Föredragningslista

Civilutskottet 2017/18:36


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:36
Datum och tid: 2018-06-05 11:00
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Ny paketreselag och ny resegarantilag (CU29)
Justering
Prop. 2017/18:225
Prop. 2017/18:226
Föredragande: Sjö

3. Vattenmiljö och vattenkraft (CU31)
Justering
Prop. 2017/18:243 och motioner.
Föredragande: EH/SV

4. Fler bygglovsbefriade åtgärder (CU32)
Justering
Prop. 2017/18:197 och motion.
Föredragande: SV

5. Modernare adoptionsregler (CU14)
Justering
Prop. 2017/18:121 och motioner.
Föredragande: MK

6. Återbetalning av medlemsinsatser i arbetskooperativ (CU38)
Justering
Prop. 2017/18:253.
Föredragande: RH

7. Kommissionens förslag till revidering av direktivet om ansvarsförsäkring för motorfordon
Subsidiaritetsprövning - beredning, ev. beslut
KOM(2018) 336
Föredragande: SH

8. Kommissionens förslag till två direktiv inom bolagsrätten vad gäller användningen av digitala verktyg och förfaranden samt gränsöverskridande ombildningar, fusioner och delningar av företag
Subsidiaritetsprövning - beredning, ev. beslut
KOM(2018) 239
KOM(2018) 241
Föredragande: SH

9. EU-frågor

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Torsdagen den 7 juni 2018 kl. 11.00

Bilagor