Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:37 Torsdag 2018-06-07 kl. 11:00

Torsdag 2018-06-07 kl. 11:00

Föredragningslista

Civilutskottet 2017/18:37


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:37
Datum och tid: 2018-06-07 11:00
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Skriftlighetskrav vid telefonförsäljning (CU36)
Justering
Prop. 2017/18:129 och motioner.
Föredragande: Sjö

3. Riksrevisionens rapport om avskaffandet av revisionsplikten för mindre aktiebolag (CU37)
Justering
Skr. 2017/18:201.
Föredragande: RH

4. Vattenmiljö och vattenkraft (CU31)
Justering
Prop. 2017/18:243 och motioner.
Föredragande: EH/SV

5. Kommissionens förslag till två direktiv inom bolagsrätten vad gäller användningen av digitala verktyg och förfaranden samt gränsöverskridande ombildningar, fusioner och delningar av företag
Subsidiaritetsprövning - fortsatt beredning, ev. beslut
KOM(2018) 239
KOM(2018) 241
Föredragande: SH

6. EU-frågor

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 12 juni 2018 kl. 08:15

Bilagor