Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:38 Tisdag 2018-06-12 kl. 08:15

Tisdag 2018-06-12 kl. 08:15

Föredragningslista

Civilutskottet 2017/18:38


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:38
Datum och tid: 2018-06-12 08:15
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Överläggning - under förutsättning av utskottets beslut - med företrädare för regeringen
Bolagsrättspaketet
Statssekreterare Lars Westbratt m.fl Justitiedepartementet
COM(2018) 239.
COM(2018) 241.

3. Riksrevisionens rapport om tillsynen av ställföreträdare och överförmyndare (CU35)
Justering
Skr. 2017/18:128.
Föredragande: MK

4. Strategi för Levande städer - Politik för en hållbar stadsutveckling (CU39)
Justering
Skr. 2017/18:230 och motioner.
Föredragande: EH/EÖ

5. Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om grupptalan och förslag till ändring av fyra konsumenträttsdirektiv (CU33)
Justering
KOM(2018) 184.
KOM(2018) 185.
Föredragande: SH
Skickas ut senare

6. EU-frågor

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde

Bilagor