Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:6 Tisdag 2017-10-24 kl. 11:00

Tisdag 2017-10-24 kl. 11:00

Föredragningslista

Civilutskottet 2017/18:6


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:6
Datum och tid: 2017-10-24 11:00
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Information om polygama äktenskap
Statssrådet Heléne Fritzon samt företrädare för Skatteverket och Migrationsverket

3. Yttrande till FiU över budgetpropositionen 2017 (CU1y)
Justering
Prop. 2017/18:1 och motioner
Föredragande: EH

4. Yttrande till KU
Fråga om yttrande till KU över propositionen Skadestånd och Europakonventionen
Prop. 2017/18:7
Föredragande: MK

5. EU-frågor

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 26 oktober 2017 kl. 9.30

Bilagor