Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:7 Torsdag 2017-10-26 kl. 09:30

Torsdag 2017-10-26 kl. 09:30

Föredragningslista

Civilutskottet 2017/18:7


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:7
Datum och tid: 2017-10-26 09:30
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Sjöfylleri (CU2)
Justering
Motioner
Föredragande: MK

3. Påminnelse vid utebliven betalning av årlig avgift enligt fastighetsmäklarlagen (CU4)
Justering
Prop. 2017/18:11 och motion
Föredragande: RH

4. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen (CU3y)
Justering
Yttrande till KU över uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen under tiden den 1 jan - 31 dec 2016
Föredragande: RH/SH

5. Budgetpropositionen - Utgiftsområde 18 (CU1)
Beredning
Prop. 2017/18:1 och motioner
Föredragande: Sjö, MK

6. EU-frågor

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 9 november 2017 kl. 9.30

Bilagor