Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:9 Tisdag 2017-11-21 kl. 11:00

Tisdag 2017-11-21 kl. 11:00

Föredragningslista

Civilutskottet 2017/18:9


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:9
Datum och tid: 2017-11-21 11:00
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Budgetpropositionen - Utgiftsområde 18 (CU1)
Preliminär justering
Prop. 2017/18:1 och motioner
Föredragande: Sjö, MK

3. EU-frågor

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 23 november 2017 kl. 9.30

Bilagor