Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:10 Torsdag 2018-12-13 kl. 09:30

Torsdag 2018-12-13 kl. 09:30

Föredragningslista

Civilutskottet 2018/19:10


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:10
Datum och tid: 2018-12-13 09:30
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Budgetpropositionen - Utgiftsområde 18 (CU1)
Justering
Prop. 2018/19:1 och motioner
Föredragande: Sjö, RH

3. Övriga frågor

4. Nästa sammanträde
Tisdagen den 29 januari 2019 kl. 11.00

Bilagor