Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:11 Tisdag 2019-01-29 kl. 11:00

Tisdag 2019-01-29 kl. 11:00

Föredragningslista

Civilutskottet 2018/19:11


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:11
Datum och tid: 2019-01-29 11:00
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Information från Justitiedepartementet
Bolagsrättspaketet
Statssekreterare Lars Westbratt m.fl. Justitiedepartementet
COM(2018) 239
COM(2018) 241

3. Hushållningen med mark- och vattenområden (CU5)
Beredning
Motioner
Föredragande: SV

4. Hyresrätt (CU8)
Beredning
Motioner
Föredragande: EH, SH

5. Överlämnande och mottagande av motionsyrkanden
Fråga om överlämnande respektive mottagande av vissa motionsyrkanden
Föredragande: Sjö, EH, SV, RH

6. EU-frågor

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 5 februari 2019 kl.11.00

Bilagor