Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:12 Tisdag 2019-02-05 kl. 11:00

Tisdag 2019-02-05 kl. 11:00

Föredragningslista

Civilutskottet 2018/19:12


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:12
Datum och tid: 2019-02-05 11:00
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Ersättningsrätt och insolvensrätt (CU6)
Beredning
Motioner
Föredragande: MK, RH

3. Konsumenträtt (CU10)
Beredning
Motioner
Föredragande: Sjö

4. Mottagande av motion
Fråga om mottagande av motion 2018/19:2255 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 21.2 från miljö- och jordbruksutskottet
Föredragande: SV

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 12 februari 2019 kl. 11.00

Bilagor