Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:13 Tisdag 2019-02-12 kl. 11:00

Tisdag 2019-02-12 kl. 11:00

Föredragningslista

Civilutskottet 2018/19:13


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:13
Datum och tid: 2019-02-12 11:00
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Information från Finansdepartementet
Direktiv om revidering av fyra konsumenträttsdirektiv
COM(2018) 185
Statssekreterare Alejandro Firpo m.fl. Finansdepartementet

Underlag skickas ut på måndag

3. Hushållningen med mark- och vattenområden (CU5)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: SV

4. Hyresrätt (CU8)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: EH, SH

5. Associationsrätt (CU9)
Beredning
Motioner
Föredragande: RH

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 26 februari kl.11.00

Bilagor