Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:15 Tisdag 2019-03-05 kl. 11:00

Tisdag 2019-03-05 kl. 11:00

Föredragningslista

Civilutskottet 2018/19:15


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:15
Datum och tid: 2019-03-05 11:00
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Familjerätt (CU7)
Beredning
Motioner
Föredragande: MK

3. Övriga frågor

4. Nästa sammanträde
Tisdagen den 12 mars 2019 kl. 11.00

Bilagor