Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:16 Tisdag 2019-03-12 kl. 11:00

Tisdag 2019-03-12 kl. 11:00

Föredragningslista

Civilutskottet 2018/19:16


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:16
Datum och tid: 2019-03-12 11:00
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Information från Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Generaldirektör Lena Söderberg m.fl. informerar om aktuella frågor

3. Associationsrätt (CU9)
Justering
Motioner
Föredragande: RH

4. Bostadspolitik (CU11)
Beredning
Föredragande: RH, SH

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 26 mars 2019 kl. 11.00

Bilagor