Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:17 Tisdag 2019-03-26 kl. 11:00

Tisdag 2019-03-26 kl. 11:00

Föredragningslista

Civilutskottet 2018/19:17


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:17
Datum och tid: 2019-03-26 11:00
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Konsumenträtt (CU10)
Justering
Motioner
Föredragande: Sjö

3. Familjerätt (CU7)
Fortsatt beredning/prel. justering
Motioner
Föredragande: MK

4. Bostadspolitik (CU11)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: RH, SH

5. Planering och byggande (CU12)
Beredning
Motioner
Föredragande: SV

6. EU-frågor

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 2 april 2019 kl. 11.00

Bilagor