Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:18 Tisdag 2019-04-02 kl. 11:00

Tisdag 2019-04-02 kl. 11:00

Föredragningslista

Civilutskottet 2018/19:18


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:18
Datum och tid: 2019-04-02 11:00
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Information från Lantmäteriet
Generaldirektör Susanne Ås Sivborg informerar om aktuella frågor

3. Överläggning - under förutsättning av utskottets beslut - med företrädare för regeringen
Kommissionens förslag till direktiv om revidiering av fyra konsumenträttsdirektiv COM(2018) 185
Statsekreterare Alejandro Firpo m.fl. Finansdepartementet

4. Familjerätt (CU7)
Justering
Motioner
Föredragande: MK

5. Fastighetsrätt (CU13)
Beredning
Motioner
Föredragande: Sjö

6. Makars och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer (CU14)
Beredning
Prop. 2018/19:50 och motioner
Föredragande: MK

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 4 april 2019 kl. 09.30

Bilagor