Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:19 Torsdag 2019-04-04 kl. 09:30

Torsdag 2019-04-04 kl. 09:30

Föredragningslista

Civilutskottet 2018/19:19


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:19
Datum och tid: 2019-04-04 09:30
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Bostadspolitik (CU11)
Justering
Motioner
Föredragande: RH, SH

3. Övriga frågor

4. Nästa sammanträde
Tisdagen den 9 april 2019 kl. 11.00

Bilagor