Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:2 Torsdag 2018-10-11 kl. 09:30

Torsdag 2018-10-11 kl. 09:30

Föredragningslista

Civilutskottet 2018/19:2


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:2
Datum och tid: 2018-10-11 09:30
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. En ny regional planering (CU2)
Beredning
Prop. 2017/18:266 och motioner
Föredragande: SV

3. Skadeståndsansvar vid sjötransport av farliga och skadliga ämnen (CU3)
Beredning
Prop. 2017/18:268
Föredragande: EH
Anm.
Ingen motion har väckts med anledning av propositionen.

4. Övriga frågor
Inkommen skrivelse 1
Inkommen skrivelse 2

5. Nästa sammanträde
Torsdag den 25 oktober 2018 kl. 9.30

-------------
Presentation introduktion 11 okt 2018
En introduktion till utskottsarbetet
Vissa arbetsrutiner för civilutskottet
Civilutskottets kansli frågefördelning
Faktablad utskottsarbetet
Faktablad lagstiftningsprocessen
Riksdagens EU-arbete

Bilagor