Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:21 Torsdag 2019-04-11 kl. 09:30

Torsdag 2019-04-11 kl. 09:30

Föredragningslista

Civilutskottet 2018/19:21


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:21
Datum och tid: 2019-04-11 09:30
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Makars och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer (CU14)
Justering
Prop. 2018/19:50 och motioner
Föredragande: MK

3. Fastighetsrätt (CU13)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: Sjö

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Tisdagen den 23 april 2019 kl. 11.00

Bilagor