Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:22 Tisdag 2019-04-23 kl. 11:00

Tisdag 2019-04-23 kl. 11:00

Föredragningslista

Civilutskottet 2018/19:22


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:22
Datum och tid: 2019-04-23 11:00
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Planering och byggande (CU12)
Justering
Motioner
Föredragande: SV

3. Fastighetsrätt (CU13)
Justering
Motioner
Föredragande: Sjö

4. Insolvensregister enligt 2015 års insolvensförordning (CU15)
Beredning
Prop. 2018/19:48
Föredragande: SV
Anm.
Ingen motion har väckts med anledning av propositionen.

5. Nya EU-regler om aktieägares rättigheter (CU16)
Beredning
Prop. 2018/19:56 och motioner
Föredragande: RH

6. Riksdagens skrivelser till regeringen - Åtgärder under 2018
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över regeringens skrivelse 2018/19:75
Föredragande: SH

7. Planering utskottsresa

8. Kanslimeddelanden

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 2 maj 2019 kl. 9.30

Bilagor