Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:23 Torsdag 2019-05-02 kl. 09:30

Torsdag 2019-05-02 kl. 09:30

Föredragningslista

Civilutskottet 2018/19:23


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:23
Datum och tid: 2019-05-02 09:30
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Insolvensregister enligt 2015 års insolvensförordning (CU15)
Justering
Prop. 2018/19:48
Föredragande: SV

3. Riksdagens skrivelser till regeringen - Åtgärder under 2018 (CU1y)
Fortsatt beredning
Skr. 2018/19:75
Föredragande: SH/RH

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 7 maj 2019 kl. 11.00

Bilagor