Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:24 Tisdag 2019-05-07 kl. 11:00

Tisdag 2019-05-07 kl. 11:00

Föredragningslista

Civilutskottet 2018/19:24


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:24
Datum och tid: 2019-05-07 11:00
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Överläggning – under förutsättning av utskottets beslut –med företrädare för regeringen
Kommissionens förslag till revidering av motorförsäkringsdirektivet, COM(2018) 336
Statssekreterare Catharina Espmark m.fl. Justitiedepartementet

3. Riksdagens skrivelser till regeringen - Åtgärder under 2018 (CU1y)
Justering
Skr. 2018/19:75
Föredragande: SH

4. Vårändringsbudget för 2019
Fråga om yttrande till FiU
Prop. 2018/19:99 och motioner
Föredragande: Sjö

5. Årsredovisning för staten 2018
Fråga om yttrande till FiU
Skr. 2018/19:101
Föredragande: Sjö

6. Utskottets arbetsformer
Föredragande: JP

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 9 maj 2019 kl. 9.30

Bilagor