Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:25 Torsdag 2019-05-09 kl. 09:30

Torsdag 2019-05-09 kl. 09:30

Föredragningslista

Civilutskottet 2018/19:25


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:25
Datum och tid: 2019-05-09 09:30
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Information om EU-representatens arbete
Sekretariatschefen Tuula Zetterman och EU-representanten Livia Spada

3. Nya EU-regler om aktieägares rättigheter (CU16)
Justering
Prop. 2018/19:56 och motioner
Föredragande: RH

4. Manipulation av vägmätare i fordon
Fråga om yttrande till trafikutskottet
Föredragande: JP

5. Utskottsresa

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 16 maj 2019 kl. 9.30

Bilagor