Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:27 Tisdag 2019-05-28 kl. 11:00

Tisdag 2019-05-28 kl. 11:00

Föredragningslista

Civilutskottet 2018/19:27


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:27
Datum och tid: 2019-05-28 11:00
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Större frihet att bygga altaner (CU19)
Justering
Prop. 2018/19:112
Föredragande: SV

3. Utskottets arbetsformer
Fråga om förenklad motionshantering
Föredragande: JP

4. EU-frågor

5. Kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 4 juni 2019 kl. 11.00

Bilagor