Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:28 Tisdag 2019-06-04 kl. 11:00

Tisdag 2019-06-04 kl. 11:00

Föredragningslista

Civilutskottet 2018/19:28


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:28
Datum och tid: 2019-06-04 11:00
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Åtgärder mot handel med hyreskontrakt (CU17)
Justering
Prop. 2018/19:107 och motioner
Föredragande: EH

3. Fler tillval för hyresgäster (CU18)
Justering
Prop. 2018/19:108 och motion
Föredragande: EH

4. Delegering av begäran om regeringens subsidiaritetsbedömning

5. Bemyndigande att justera protokoll

6. Medgivande att närvara

7. Uppföljningsprojekt
Fråga om utskottet ska initiera ett uppföljningsprojekt
Föredragande: Sjö

8. EU-frågor

9. Kanslimeddelanden

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde

Bilagor