Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:3 Torsdag 2018-10-25 kl. 09:30

Torsdag 2018-10-25 kl. 09:30

Föredragningslista

Civilutskottet 2018/19:3


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:3
Datum och tid: 2018-10-25 09:30
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. En ny regional planering (CU2)
Fortsatt beredning
Prop. 2017/18:266 och motioner
Föredragande: SV

3. Förbud mot erkännande av utländska barnäktenskap (CU4)
Beredning
Prop. 2017/18:288 och motioner
Föredragande: MK

4. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen
Fråga om yttrande till KU över uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen under tiden den 1 jan - 31 dec 2017
Beredning
Föredragande: SH

5. Information från Finansdepartementet
Information om pågående EU-förhandlingar om konsumentfrågor

6. EU-frågor

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 6 november 2018 kl. 11.00

Bilagor