Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:5 Tisdag 2018-11-13 kl. 11:00

Tisdag 2018-11-13 kl. 11:00

Föredragningslista

Civilutskottet 2018/19:5


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:5
Datum och tid: 2018-11-13 11:00
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Förbud mot erkännande av utländska barnäktenskap (CU4)
Justering
Prop. 2017/18:288 och motioner
Föredragande: MK

3. Information från Justitiedepartementet
Statssekreterare Lars Westbratt m.fl.

1) Varudirektivet, COM(2017) 637
2) Ny Bryssel II- förordning, COM(2016) 411
3) Motorförsäkringsdirektivet, COM(2018) 336
4) Rättsverkan gentemot tredje man av överlåtelser av fordringar, COM(2018) 96

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Tisdagen den 20 november 2018 kl. 11.00

Bilagor