Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:6 Tisdag 2018-11-20 kl. 11:00

Tisdag 2018-11-20 kl. 11:00

Föredragningslista

Civilutskottet 2018/19:6


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:6
Datum och tid: 2018-11-20 11:00
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Överläggning - under förutsättning av utskottets beslut - med företrädare för regeringen
1) Kommissionens förslag till direktiv om grupptalan för att skydda konsumenternas kollektiva intressen, COM(2018) 184
2) Kommissionens förslag till direktiv om revidering av fyra konsumenträttsdirektiv, COM(2018) 185
Statsrådet Per Bolund, Finansdepartementet

3. Övriga frågor

4. Nästa sammanträde
Tisdagen den 27 november 2018 kl. 11.00

Bilagor