Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:9 Tisdag 2018-12-11 kl. 11:00

Tisdag 2018-12-11 kl. 11:00

Föredragningslista

Civilutskottet 2018/19:9


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:9
Datum och tid: 2018-12-11 11:00
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Budgetpropositionen - Utgiftsområde 18 (CU1)
Justering
Prop. 2018/19:1 och motioner
Föredragande: Sjö, RH

3. Övriga frågor

4. Nästa sammanträde
Torsdagen den 13 december 2018 kl. 9.30

Bilagor