Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:1 Tisdag 2019-09-24 kl. 11:00

Tisdag 2019-09-24 kl. 11:00

Föredragningslista

Civilutskottet 2019/20:1


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:1
Datum och tid: 2019-09-24 11:00
Plats: RÖ7-41

1. Preliminär plan
Fråga om fastställande av preliminär plan för civilutskottets sammanträden m.m. under hösten 2019

2. Delegering av begäran om regeringens subsidiaritetsbedömning

3. Utskottsresa
Fråga om godkännande av redogörelse

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 3 oktober 2019 kl. 9.30

Bilagor