Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:10 Torsdag 2019-11-21 kl. 09:30

Torsdag 2019-11-21 kl. 09:30

Föredragningslista

Civilutskottet 2019/20:10


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:10
Datum och tid: 2019-11-21 09:30
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag (CU5)
Justering
Prop. 2019/20:21 och motioner
Föredragande: RH

3. Budgetpropositionen - Utgiftsområde 18 (CU1)
Beredning 2
Prop. 2019/20:1 och motioner
Föredragande: Sjö, RH, BE

4. Större komplementbostadshus (CU6)
Beredning 1
Prop. 2019/20:31 och motioner
Föredragande: SV

5. Utskottsresa

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 26 november 2019 kl. 11.00

Bilagor