Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:11 Tisdag 2019-11-26 kl. 11:00

Tisdag 2019-11-26 kl. 11:00

Föredragningslista

Civilutskottet 2019/20:11


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:11
Datum och tid: 2019-11-26 11:00
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Information från Justitiedepartementet
Statssekreterare Catharina Espmark och medarbetare
1) Revidering av motorförsäkringsdirektivet, COM(2018) 336
2) Ny tågpassagerarförordning, COM(2017) 548

3. Större komplementbostadshus (CU6)
Beredning 2
Prop. 2019/20:31 och motioner
Föredragande: SV
Finansdepartementet informerar om lagstiftningsärendet

4. Sjöfylleri (CU8)
Beredning 1
Motioner
Föredragande: EH

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 28 november 2019 kl. 9.30

Bilagor