Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:12 Torsdag 2019-11-28 kl. 09:30

Torsdag 2019-11-28 kl. 09:30

Föredragningslista

Civilutskottet 2019/20:12


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:12
Datum och tid: 2019-11-28 09:30
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Budgetpropositionen - Utgiftsområde 18 (CU1)
Justering
Prop. 2019/20:1 och motioner
Föredragande: Sjö, RH, BE

3. Information från Riksrevisionen
Riksrevisorn Helena Lindberg m.fl. presenterar granskningsrapporten Stöd till renovering och energieffektivisering (RIR 2019:25)

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Tisdagen den 3 december 2019 kl. 11.00

Bilagor