Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:13 Tisdag 2019-12-03 kl. 11:00

Tisdag 2019-12-03 kl. 11:00

Föredragningslista

Civilutskottet 2019/20:13


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:13
Datum och tid: 2019-12-03 11:00
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Större komplementbostadshus (CU6)
Beredning 3
Prop. 2019/20:31 och motioner
Föredragande: SV

3. Sjöfylleri (CU8)
Beredning 2
Motioner
Föredragande: EH

4. EU-frågor

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 12 december 2019 kl. 9.30

Bilagor