Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:14 Torsdag 2019-12-12 kl. 09:30

Torsdag 2019-12-12 kl. 09:30

Föredragningslista

Civilutskottet 2019/20:14


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:14
Datum och tid: 2019-12-12 09:30
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Större komplementbostadshus (CU6)
Justering
Prop. 2019:20:31 och motioner
Föredragande: SV

3. Sjöfylleri (CU8)
Justering
Motioner
Föredragande: EH

4. Associationsrätt (CU11)
Beredning 1
Motioner
Föredragande: BE, RH

5. EU-frågor

6. Mottagande av motion
Fråga om mottagande av motion 2019/20:3267 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 1 och motion 2019/20:2760 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 34 båda från miljö- och jordbruksutskottet
Föredragande: SV

7. Offentlig utfrågning
Utkast till inbjudan till offentlig utfrågning

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 16 januari 2020 kl. 9.30

Bilagor