Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:15 Torsdag 2020-01-16 kl. 09:30

Torsdag 2020-01-16 kl. 09:30

Föredragningslista

Civilutskottet 2019/20:15


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:15
Datum och tid: 2020-01-16 09:30
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Hyresrätt (CU9)
Beredning 1
Motioner
Föredragande: EH

3. Mottagande av motion
Fråga om mottagande av motion 2019/20:641 av Adnan Dibrani (S) och motion 2019/20:1680 av Patrik Jönsson (SD) båda från finansutskottet
Föredragande: Sjö

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Tisdagen den 28 januari 2020 kl. 11.00

Bilagor