Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:16 Tisdag 2020-01-28 kl. 11:00

Tisdag 2020-01-28 kl. 11:00

Föredragningslista

Civilutskottet 2019/20:16


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:16
Datum och tid: 2020-01-28 11:00
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Associationsrätt (CU11)
Preliminär justering
Motioner
Föredragande: BE, RH

3. Hyresrätt (CU9)
Beredning 2
Motioner
Föredragande: EH

4. En utvecklad översiktsplanering (CU7)
Beredning 1
Prop. 2019/20:52 och motion
Föredragande: SV

5. Mottagande av motion
Fråga om mottagande av motion 2019/20:3118 av Ebba Hermansson m.fl. (SD) yrkande 10 från kulturutskottet
Föredragande: JP

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 30 januari 2020 kl. 9.30

Bilagor