Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:17 Torsdag 2020-01-30 kl. 09:30

Torsdag 2020-01-30 kl. 09:30

Föredragningslista

Civilutskottet 2019/20:17


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:17
Datum och tid: 2020-01-30 09:30
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Konsumenträtt (CU14)
Beredning 1
Motioner
Föredragande: Sjö

3. Övriga frågor

4. Nästa sammanträde
Torsdagen den 6 februari 2020 kl. 9.30

Bilagor