Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:18 Torsdag 2020-02-06 kl. 09:30

Torsdag 2020-02-06 kl. 09:30

Föredragningslista

Civilutskottet 2019/20:18


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:18
Datum och tid: 2020-02-06 09:30
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. En utvecklad översiktsplanering (CU7)
Preliminär justering
Prop. 2019/20:52 och motion
Föredragande: SV

3. Hyresrätt (CU9)
Beredning 3
Motioner
Föredragande: EH

4. Information om betänkandet Skärpta regler om utländska månggiften
Utredaren Anne Kuttenkeuler informerar om SOU 2020:2

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 11 februari 2020 kl. 11.00

Bilagor