Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:19 Tisdag 2020-02-11 kl. 11:00

Tisdag 2020-02-11 kl. 11:00

Föredragningslista

Civilutskottet 2019/20:19


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:19
Datum och tid: 2020-02-11 11:00
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Fråga om yttrande till utrikesutskottet över EU-kommissionens arbetsprogram 2020
Beredning
Föredragande: SH

3. Överlämnande av motion
Fråga om överlämnande av motion 2019/20:389 av Mattias Bäckström m.f.l. (SD) yrkande 4-6 till Näringsutskottet
Föredragande: EH

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 13 februari 2020 kl. 9.30

Bilagor