Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:20 Torsdag 2020-02-13 kl. 09:30

Torsdag 2020-02-13 kl. 09:30

Föredragningslista

Civilutskottet 2019/20:20


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:20
Datum och tid: 2020-02-13 09:30
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Hyresrätt (CU9)
Justering
Motioner
Föredragande: EH

3. Konsumenträtt (CU14)
Beredning 2
Motioner
Föredragande: Sjö

4. Hushållningen med mark- och vattenområden (CU15)
Beredning 1
Motioner
Föredragande: EH

5. Överlämnande av motion
Fråga om överlämnande av motion 2019/20:821 av Carina Ståhl Herrstedt m.f.l. (SD) yrkande 20 till socialutskottet
Föredragande: MK

6. Information från Riksrevisionen
Riksrevisorn Stefan Lundgren m.fl. presenterar granskningsrapporten Konsumentskyddet på det finansiella området - förutsättningar och statlig tillsyn

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 18 februari 2020 kl. 11.00

Bilagor