Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:22 Torsdag 2020-02-20 kl. 09:00

Torsdag 2020-02-20 kl. 09:00

Föredragningslista

Civilutskottet 2019/20:22


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:22
Datum och tid: 2020-02-20 09:00
Plats: Förstakammarsalen

Arbetet mot överskuldsättning - Vägen framåt

Program

Bilagor