Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:23 Tisdag 2020-03-03 kl. 11:00

Tisdag 2020-03-03 kl. 11:00

Föredragningslista

Civilutskottet 2019/20:23


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:23
Datum och tid: 2020-03-03 11:00
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Hushållningen av mark- och vattenområden (CU15)
Beredning 2
Motioner
Föredragande: SV

3. Information från Mark- och miljööverdomstolen
Mark- och miljööverdomstolen informerar om bl.a. va-frågor samt attefallsåtgärder och frågan domstolsprövningar

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 12 mars 2020 kl. 9.30

Bilagor