Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:25 Torsdag 2020-03-19 kl. 09:20

Torsdag 2020-03-19 kl. 09:20

Föredragningslista

Civilutskottet 2019/20:25


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:25
Datum och tid: 2020-03-19 09:20
Plats: Skandiasalen

1. Justering av protokoll

2. Tydligare regler vid konsumentavtal (CU19)
Justering
Prop. 2019/20:63 och motioner
Föredragande: RH

3. Genomförande av EU:s ändringsdirektiv om byggnaders energiprestanda (CU18)
Justering
Prop. 2019/20:81
Föredragande: SH

4. Bostadspolitik (CU10)
Beredning 2
Motioner
Föredragande: RH, SH

5. Den europeiska gröna given
Fråga om yttrande till miljö- och jordbruksutskottet
COM(2019) 640
Föredragande: JP

6. Utskottsresa till Vancouver
Beslut
Föredragande: JP

7. Utskottets sammanträdesplan
Information och beslut
Föredragande: JP

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 2 april 2020

Bilagor