Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:26 Torsdag 2020-04-02 kl. 09:00

Torsdag 2020-04-02 kl. 09:00

Föredragningslista

Civilutskottet 2019/20:26


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:26
Datum och tid: 2020-04-02 09:00
Plats: Förstakammarsalen

1. Justering av protokoll

2. Större komplementbyggnader (CU22)
Beredning och ev. beslut om lagrådsremiss
Föredragande: SV

3. Tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor (CU26)
Beredning och justering
Prop. 2019/20:143 och ev. motioner
Föredragande: EH
Skickas ut onsdagen den 1 april (efter kl. 16.30)

4. Nästa sammanträde
Torsdagen den 2 april 2020 kl. 9.50 i Skandiasalen

Bilagor