Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:27 Torsdag 2020-04-02 kl. 09:50

Torsdag 2020-04-02 kl. 09:50

Föredragningslista

Civilutskottet 2019/20:27


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:27
Datum och tid: 2020-04-02 09:50
Plats: Skandiasalen

1. Ersättningsrätt och insolvensrätt (CU12)
Beredning 2
Motioner
Föredragande: RH, EH

2. Familjerätt (CU17)
Beredning 2
Motioner
Föredragande: MK

3. Planering och byggande (CU16)
Beredning 1
Motioner
Föredragande: SV

4. Fastighetsrätt (CU13)
Beredning 1
Motioner
Föredragande: Sjö

5. En samlad politik för klimatet
Fråga om yttrande till miljö- och jordbruksutskottet över proposition 2019/20:65 och motioner
Föredragande: EH

6. EU-frågor

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 16 april 2020 kl. 9.30, eller annan tid som meddelas senare

Bilagor