Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:3 Tisdag 2019-10-08 kl. 11:00

Tisdag 2019-10-08 kl. 11:00

Föredragningslista

Civilutskottet 2019/20:3


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:3
Datum och tid: 2019-10-08 11:00
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Byggnaders energiprestanda (CU3)
Beredning 1
Skr. 2018/19:152
Föredragande: SV
Anm.
Ingen motion har väckts med anledning av skrivelsen.

3. Övriga frågor

4. Nästa sammanträde
Torsdagen den 10 oktober 2019 kl. 9.30

Bilagor