Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:30 Torsdag 2020-04-16 kl. 11:30

Torsdag 2020-04-16 kl. 11:30

Föredragningslista

Civilutskottet 2019/20:30


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:30
Datum och tid: 2020-04-16 11:30
Plats: RÖ4-09

1. Medgivande att vara uppkopplad per telefon

2. Familjerätt (CU17)
Beredning 3
Motioner
Föredragande: MK

3. Fastighetsrätt (CU13)
Beredning 2
Motioner
Föredragande: Sjö

4. Planering och byggande (CU16)
Beredning 2
Motioner
Föredragande: SV

5. Nya befogenheter på konsumentskyddsområdet (CU23)
Beredning
Prop. 2019/20:120 och motion
Föredragande: Sjö

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 23 april 2020 (tid och lokal meddelas senare)


Bilagor