Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:31 Torsdag 2020-04-23 kl. 08:40

Torsdag 2020-04-23 kl. 08:40

Föredragningslista

Civilutskottet 2019/20:31


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:31
Datum och tid: 2020-04-23 08:40
Plats: Förstakammarsalen

1. Justering av protokoll

2. Bostadspolitik (CU10)
Justering
Motioner
Föredragande: RH, SH

3. Fastighetsrätt (CU13)
Justering
Motioner
Föredragande: Sjö

4. Planering och byggande (CU16)
Justering
Motioner
Föredragande: SV

5. Familjerätt (CU17)
Justering
Motioner
Föredragande: MK

6. En samlad politik för klimatet (CU3y)
Justering
Prop. 2019/20:65 och motioner
Föredragande: EH

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 23 april 2020 kl. 9.15 i RÖ4-27

Bilagor