Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:32 Torsdag 2020-04-23 kl. 09:15

Torsdag 2020-04-23 kl. 09:15

Föredragningslista

Civilutskottet 2019/20:32


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:32
Datum och tid: 2020-04-23 09:15
Plats: RÖ4-27

1. Medgivande att vara uppkopplad per telefon

2. Information från Naturvårdsverket och Boverket
Boverket och Naturvårdsverket informerar per telefon om arbetet med att se över möjligheten att utforma vägledningar i frågan om buller från idrottsplatser

3. Några fastighetsrättsliga frågor (CU20)
Beredning
Prop. 2019/20:125 och motion
Föredragande: Sjö

4. Förslag om utskottsinitiativ om reglerna om personligt betalningsansvar i aktiebolag
Fortsatt behandling
Föredragande: RH

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 7 maj 2020 (tid och lokal meddelas senare)

Bilagor